Agencia exclusiva de Crédito y Caución Nº 17011. Reg Nº 966

BOADA, Crèdit i Caució i la seva combinació amb Atradius ha donat lloc al grup assegurador més gran i diversificat, amb una quota del 38% del mercat mundial i amb presència a 42 països.

 

Disposem de la informació més actualitzada sobre aspectes pràctics de la internacionalització, el que ens permet tenir la capacitat de subscriure riscos amb un operador global.

 

 Intel·ligència de mercats 

Tenim la informació més actualitzada sobre aspectes pràctics de la internacionalització:

 

- Fitxes d'intel·ligència de mercats 

Inclouen d'una manera succinta, senzilla i didàctica, aspectes d'intel·ligència de mercats internacionals entre els quals destaquen oportunitats de negoci, marc empresarial, estratègia de vendes, socis comercials, mitjans i terminis de pagament, morositat i accions de recobrament per a un mercat determinat.

 

- Servei d'alertes internacionals

Rebeu en la seva adreça de correu electrònic un avís amb la informació rigorosament seleccionada que CyComex posa a la seva disposició, perquè pugui anticipar als seus competidors en els mercats internacionals.

 

- Prospecció de mercats internacionals

Informació sobre el comerç exterior mundial d'un producte determinat amb només omplir un formulari de sol·licitud.  

 

 Consultoria a la carta 

El nostre servei ofereix la possibilitat de resoldre de manera personalitzada les qüestions concretes que vostè desitgi plantejar sobre el procés d'internacionalització de la seva empresa.  

 

 L'enciclopèdia de l'exportador 

Trobi d'una manera ràpida i senzilla tota la informació sobre mercats internacionals que CyComex classifica en funció de les seves necessitats:

 

• Aspectes Legals

• Documentació

• Finançament i Garanties

• Fiscalitat

• Internacionalització

• Intel·ligència de Mercats Internacionals

 
Serveis Online

video

explicatiu

cycomex

Cycomex, el portal de serveis d'internacionalització, trobareu els serveis d'intel·ligència que hem dissenyat pels nostres assegurats, ordenats d'una manera senzilla i pràctica. 

 

Per abordar mercats internacionals amb èxit i anticipar-se a seus competidors, tant si comença la seva aventura exterior com si ja té experiència.

 

 

BOADA, Crédit et Caution et sa combinaison avec Atradius a conduit à la plus grand groupe d'assurance diversifiée avec une part de marché de 38 % du marché mondial et une présence dans 42 pays . Nous avons les dernières informations sur les aspects pratiques de l'internationalisation , ce qui nous permet d'avoir la possibilité de souscrire des risques avec un opérateur global

 

*Le texte peut contenir des erreurs