Oferim la més àmplia gamma de productes professionals,

per garantir la seguretat de la seva activitat i dels seus béns.

 Per a empreses, Pimes i Autònoms 

Assegurances Multirisc Industrial

Dirigit a l'empresari per assegurar els béns i el patrimoni del seu negoci industrial, com són les fàbriques, magatzems o talleres.

 

Assegurances Responsabilitat Civil

 

Assegurances Transport 

Terrestre, aeri i marítim de mercaderies. Una assegurança flexible que protegeix tota la mercaderia transportada.

 

Assegurances Decennal de Danys a l'Edificació

Protegeix als propietaris, promotors i adquirents dels edificis o de part dels mateixos, a partir de la data de recepció i durant 10 anys, dels danys materials que pateixi l'edificació a causa de vicis o defectes constructivos.

 

Assegurances Salut Global

L'assegurança que t'ofereix una completa assistència sanitària global gràcies a un extraordinari grup de professionals médicos.

 

Assegurances Tot Risc Construcció

Una assegurança flexible dissenyada per cobrir les necessitats que sorgeixen a partir de l'execució d'una construcció. 

El venim a veure

Doni'ns una cita

Hem rebut la sol·licitud ens posarem en contacte per tal de confirmar la cita.

Més...

Assegurances Agràries - Assegurances Fleques - Assegurances Comerços i Oficines - Assegurances Accidents Conveni i Assegurances Accidents Col·lectius - Assegurances D & O - Assegurances Responsabilitat Mediambiental - Assegurances ONG - Assegurances Camps de Golf ... + Altres... 

 

 

En Boada ponemos a tu disposición la más amplia gama de productos profesionales, para garantizar la seguridad de tu actividad y de tus bienes:

 

Seguros Todo Riesgo Construcción

Seguros Transporte Terrestre, aéreo y marítimo de mercancías.

Seguros Ruta Seguros Decenal de Daños a la Edificación

Seguros Salud Global y/o Dental

Seguros de empresas Multirriesgo Industrial

 

Más ...

Seguros Agrarios - Seguros Panaderías - Seguros Comercios y Oficinas - Seguros Accidentes Convenio y Seguros Accidentes Colectivos  - Seguros Responsabilidad Civil Actividades Industriales - Seguros D & O  - Seguros Responsabilidad Medioambiental - Seguros ONG - otros...

Listado de productos para empresas, Pymes y Autónomos