1/4

Els teus mediadors de confiança

Assegurances Auto

Assegurances Moto

Assegurances Assegurança Llar 

Assegurances Salut Global

Assegurances Salut Dental

Més...

Empreses, Pimes i Autònoms

Tot Risc Construcció

Transport 

Multirisc Industrial

Més...

M y JM Agents d'Assegurancesportem més de 70 anys d'experiència , i avui tenim la destresa d'oferir un servei de qualitat , amb l'hàbit adquirit i les bones pràctiques, l' assessorem a l'hora de contractar una assegurança i un cop triada l'opció, fem el seguiment en les regularitzacions de les cobertures i en el cas de sinistres un departament propi amb exactitud agilitza els processos a realitzar pel millor grup assegurador.

Determinem conjuntament els criteris de cobertura i establim que transfereix al mercat assegurador i quina part reté el propi client , escollim fidelment el tipus d'assegurança segons les prioritats del nostre client.

Per tal dʼaconseguir la màxima eficàcia en la feina, disposem de diferents departaments:

- Assegurances Generals

- Assegurances Personals

- Assegurances dʼEmpresa

- Sinistres​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

 

 

M y JM Agentes de Seguros, llevamos más de 70 años de experiencia, y hoy tenemos la destreza de ofrecer un servicio de calidad, con el hábito adquirido y las buenas prácticas, les asesoramos a la hora de contratar un seguro y una vez elegida la opción, hacemos el seguimiento en las regularizaciones de las coberturas y en el caso de siniestros un departamento propio con exactitud agiliza los procesos a realizar por el mejor grupo asegurador.

 

Determinamos conjuntamente los criterios de cobertura y establecemos que transfiere al mercado asegurador y qué parte retiene el propio cliente, escogemos fielmente el tipo de seguro según las prioridades de nuestro cliente.

Para conseguir la máxima eficacia en el trabajo, disponemos de diferentes departamentos :

- Seguros Generales, seguros Personales, seguros de Empresa y Siniestros.